Materiały powłokowe

Chester Surface Protector CF

Producent: Chester Molecular

Chester Surface Protector CF to nasz najnowszy materiał powłokowy, dwuskładnikowy płynny kompozyt epoksydowo-ceramiczny.

Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Nie zawiera proszków metalicznych - jest materiałem elektroizolacyjnym. Typowym zastosowaniem CF jest przede wszystkim ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych i betonowych, przy występowaniu dużych naprężeń ściskających.

Podstawowe zastosowania:

  • ochrona zsypów
  • ochrona odpylaczy cyklonowych
  • pokrycia włazów
  • zabezpieczenie kolan rur
  • zabezpieczenie wirówek
  • zabezpieczenie mieszadeł
  • zabezpieczenie przenośników ślimakowych
  • zabezpieczenie pomp
  • ochrona koszy samowyładowczych

Pliki