Materiały powłokowe

Chester Surface Protector CK

Producent: Chester Molecular

Chester Surface Protector CK jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym.

Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. TYPOWE ZASTOSOWANIE: Ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych.

Podstawowe zastosowania:

  • ochrona zsypów
  • ochrona odpylaczy cyklonowych
  • pokrycia włazów
  • zabezpieczenie kolan rur
  • zabezpieczenie wirówek
  • zabezpieczenie mieszadeł
  • zabezpieczenie przenośników ślimakowych
  • zabezpieczenie pomp
  • ochrona koszy samowyładowczych

Pliki