Materiały do   natrysku  hydrodynamicznego

Chester Coating E2

Producent: Chester Molecular

Chester Coating E2 jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym natryskiwanym hydrodynamicznie. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze barierowe i pigmenty antykorozyjne. Z produktem Chester Coating E1 tworzy system pokryciowy przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i niektórych chemikaliów również w podwyższonych temperaturach. Utwardza się w temperaturze pokojowej. Produkt zawiera 100% części stałych. Polecany jako warstwa wierzchnia.

Zalecany kompletny system składa się z warstwy podkładowej Chester Coating E1 oraz warstwy zewnętrznej Chester Coating E2. Produkt może być stosowany również w połączeniu z innymi produktami powłokowymi Chester lub samodzielnie.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS) E-2

Przykłady polecanych zastosowań:

  • zabezpieczanie przewodów kominowych
  • zabezpieczanie zbiorników magazynowych
  • zabezpieczanie kanałów i zbiorników ściekowych
Konsystencja  płynna
Proporcja mieszania: (Baza : Reaktor) wagowo / objętościowo 5:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C) 45 min.
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587) 18,0 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C) po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy 150°C
Gęstość [g/cm3 1,28±0,05
Wielkość opakowań 6 kg, 21,5 kg

Pliki

  • E-2
    pdf | 261.71 KB | 376 pobrań