Materiały do   natrysku  hydrodynamicznego

Chester Coating D2

Producent: Chester Molecular

Chester Coating D2  jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym natryskiwanym hydrodynamicznie. Może być również aplikowany pędzlem. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe i pigmenty antykorozyjne. Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i niektórych chemikaliów. Produkt zawiera 100% części stałych. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Zalecany kompletny system składa się z warstwy podkładowej Chester Coating D1 oraz warstwy zewnętrznej Chester Coating D2. Produkt może być stosowany również w połączeniu z innymi produktami powłokowymi Chester lub samodzielnie.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS) D-2.

Przykłady polecanych zastosowań:

  • zabezpieczanie konstrukcji stalowych
  • ochrona rurociągów
  • zabezpieczanie zbiorników magazynowych
  • zabezpieczanie kanałów i zbiorników ściekowych
Konsystencja  płynna
Proporcja mieszania: (Baza : Reaktor) wagowo / objętościowo 5:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C) 45 min.
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587) 20,5 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C) po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy 100°C
Gęstość [g/cm3 1,34±0,05
Wielkość opakowań 6 kg, 21,5 kg

Pliki

  • D-2
    pdf | 263.1 KB | 389 pobrań