Przemysłowe środki myjące i odtłuszczające

Cleanrex WZ-2

Producent: Chester Molecular

Cleanrex WZ-2 wodny preparat myjący zasadowy. Zawiera specjalnie dobraną kompozycję związków powierzchniowo czynnych dzięki czemu bardzo efektywnie usuwa zanieczyszczenia ropopochodne ze stali i żeliwa. Preparat charakteryzuje się niskim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu zapewniona jest duża skuteczność mycia detali o skomplikowanych kształtach przy jednoczesnym mniejszym zużyciu produktu. Nie zawiera sody żrącej, rozpuszczalników i fosforanów. Jest niepalny. Zawiera inhibitory korozji.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do czyszczenia, urządzeń i części maszyn, mycia posadzek przemysłowych, podwozi i elementów pojazdów. Może być stosowany w automatycznych maszynach myjących, agregatach ciśnieniowych i w myjkach ultradźwiękowych. Nie jest agresywny w stosunku do większości czyszczonych powierzchni (metali, lakierów, tworzyw sztucznych, gumy). Może być stosowany na zimno i na gorąco (do 80o C).

Pliki