Przemysłowe środki myjące i odtłuszczające

Cleanrex RM

Producent: Chester Molecular

Cleanrex RM jest przemysłowym środkiem myjącym oraz odtłuszczającym. Koncentrat mikro-emulsji na bazie środków powierzchniowo-czynnych, estrów kwasów tłuszczowych, środków zwilżających, zmiękczających wodę i składników alkalicznych; jest znakomitą alternatywą dla silnie alkalicznych środków myjących lub preparatów na bazie rozpuszczalników. Cleanrex RM jest niepalny, ma delikatny zapach, lekko alkaliczne pH i jest wodorozcieńczalny. Preparat ten jest obojętny dla powłok lakierniczych, tworzyw sztucznych i metali kolorowych.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Usuwanie ciężkich zanieczyszczeń przemysłowych, plam z olejów, smarów, preparatów antykorozyjnych oraz innych trudno zmywalnych zabrudzeń np. asfalt, smoła, kleje itp. Cleanrex RM jest stosowany do mycia elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, części maszyn, pomp, mieszalników olejowych, podłóg przemysłowych i drogowej floty transportowej. 

Pliki