Produkty

Materiały inne

Materiały inne  są to produkty ułatwiające stosowanie i rozszerzające możliwości aplikacyjne produktów Chester Molecular.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli

Kleje preaplikowane są kompozycją zwiazków akrylowych, zawierajacą mikrokapsułki z inicjatorem reakcji. Dodatkowo, oprócz szczelności zabezpieczają również połączenia przed poluzowaniem.

Kleje preaplikowane są kompozycją zwiazków akrylowych, zawierajacą mikrokapsułki z inicjatorem reakcji. Dodatkowo, oprócz szczelności zabezpieczają również połączenia przed poluzowaniem.

Aktywator A jest to preparat przyspieszający utwardzanie klejów i uszczelniaczy anaerobowych, stosuje się z mało aktywnym podłożem lub w niskich temperaturach. 

Taśma wzmacniająca to specjalnie tkana gęsta siatka z włókna szklanego służąca do wzmacniania naprawianych kompozytami i elastomerami powierzchni np. pęknięć. 

Chester Release Agent jest środkiem oddzielającym. 

Gasket Remover F-9 preparat do usuwania utwardzonych produktów anaerobowo-stykowych. 

Scale Remover OD-1 jest odkamieniaczem produkowanym na bazie kwasów organicznych. 

Chester Repair Pipe Tapejest to szybko utwardzająca się taśma naprawcza do rurociągów. Aktywowana wodą.