Kompozyty epoksydowo-metaliczne

Chester Metal Super SL

Producent: Chester Molecular

Chester Metal Super SL jest to uniwersalny kompozyt tiksotropowy o wydłużonym czasie wiązania. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze metaliczne i włókniste. Przeznaczony jest do uzupełnienia, odbudowy oraz łączenia powierzchni metalowych. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Podstawowe zastosowanie:

  • usuwanie przecieków w rurociągach i zbiornikach
  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
  • osadzanie łożysk mostowych
  • naprawa wad odlewniczych
  • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
  • odbudowa osadzeń elementów w metalu, betonie itp.
  • regeneracja kołnierzy
  • regeneracja wymienników ciepła
Konsystencja

pasta tiksotropowa

Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo

3,1:1 / 2:1

Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)

80 min

Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)

7 godz

Pełna odporność chemiczna (w 20°C)

po 7 dniach

Maksymalna temperatura pracy

150°C

Temperatura ugięcia (DIN53462)

115°C

Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)

146 MPa

Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)

90 MPa

Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)

18,5 MPa

Udarność (ISO 179)

5,4 kJ/m2

Wielkość opakowań

0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg

Pliki