Kompozyty epoksydowo-metaliczne

Chester Metal Special

Producent: Chester Molecular

Uniwersalny dwuskładnikowy tiksotropowy kompozyt epoksydowo-metaliczny. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze metaliczne i włókniste. Przeznaczony jest do uzupełnienia, odbudowy oraz łączenia powierzchni metalowych, szczególnie w podwyższonych temperaturach.

Podstawowe zastosowania:

  • usuwanie przecieków w liniach centralnego ogrzewania
  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • usuwanie przecieków w zbiornikach, pękniętych korpusach np. silników oraz nieszczelności wszelkich spawów
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
  • uszczelnianie odlewów z żeliwa, staliwa i metali kolorowych
  • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
  • odbudowa osadzeń elementów w metalu, betonie itp.
  • regeneracja kołnierzy
  • klejenie, wklejanie
Konsystencja

pasta tiksotropowa

Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo

5,5:1 / 3:1

Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)

55min

Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)

9 godz

Pełna odporność chemiczna (w 20°C)

po 7 dniach

Maksymalna temperatura pracy

150°C

Temperatura ugięcia (DIN53462)

103°C

Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)

145 MPa

Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)

90 MPa

Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)

20,1 MPa

Udarność (ISO 179)

6,7 kJ/m2

Gęstość

1,99±0,05 g/cm3

Wielkość opakowań

1kg

Pliki