Doskonały materiał Chester Molecular do wykonywania powłok trudnościeralnych.

Od dnia 2013.0.01 firma przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Nowej 29/31, budynek Hydroełpolu. Poprzedni adres przy ulicy Słowiańskiej stał się nieaktualny.