Produkty

Materiały inne

Materiały inne  są to produkty ułatwiające stosowanie i rozszerzające możliwości aplikacyjne produktów Chester Molecular.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli

Chester Anty-Wirus E to płyn gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, urządzeń, odzieży ochronnej. Produkt jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością.