1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem serwisu www.chester.info.pl jest Chester Molecular Leszek Kupras, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29 /31.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logowań serwera www przez operatora hostingowego.

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chester Molecular Leszek Kupras z siedzibą w Łodzi przy ul Nowej 29/31, 90-030 Łódź, Polska,
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 683-30-24.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Chester Molecular Leszek Kupras, w szczególności:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) w celu:
   1. podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Celem zbierania danych jest potwierdzanie i realizacja zamówień, przedstawianie ofert, rozliczenie płatności oraz wystawianie faktur.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. posprzedażowej obsługi klientów (np. do obsługi reklamacji),
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Chester Molecular Leszek Kupras,
   3. wypełnienie obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie), z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 9. Kategoria odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Chester Molecular Leszek Kupras): Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, biurom księgowym, kurierom, operatorom pocztowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom hostingowym, podmiotom wspierającym nas w procesie obsługi klienta, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.