Regeneracja płyty wymiennika ciepła

Uszkodzona płyta wymiennika

Regeneracja płyty wymiennika ciepła.

Data naprawy - rok 2017.

Istniała pilna potrzeba naprawy awaryjnej, wyżartej kwasem siarkowym żeliwnej zewnętrznej płyty wymiennika. Naprawę wykonano poprzez piaskowanie elementu, odtłuszczenie i uzupełnienie ubytków (do 3cm głębokości) materiałem Chester Super SL – zużyto ok. 9 kg materiału. Odbudowaną i odtworzoną powierzchnię można ostatecznie frezować i szlifować wg płaszczyzny.

Uszkodzona płyta wymiennika