Klejenie nowej wykładziny tekstolitowej w maszynie obróbczej

Widok urządzenia

Klejenie nowej wykładziny tekstolitowej - pierścień fi 890/640x12 - Pioma Piotrków.

Data wykonania - 2017.

W starej radzieckiej maszynie obróbczej należało wymienić zużyty tekstolitowy pierścień ślizgowy pod stołem obrotowym. W miejsce starego pierścienia przygotowano nowy z tego samego materiału, w którym wykonano rowki obwodowe o głębokości do 1 mm. Podłoże żeliwne schropowacono, elementy odtłuszczono. Wykonano klejenie z użyciem kompozytu Chester Ceramic FSL. Ciężarem dociśnięto pierścień tekstolitowy w celu spasowania klejonych elementów. Po utwardzeniu kleju dokonano montażu maszyny.

Widok urządzenia