Regeneracja czopa wału mieszadła betonu

Uszkodzony czop

Mobilny mieszalnik betonu.

Data naprawy - rok 2013.

Maszyna miała uszkodzony, wytarty czop fi 100 wału mieszadła - przedstawione uszkodzenie jest typowe dla krajobrazu budowanych autostrad. Czop uszkodzony też typowo, ale kłopotliwie ze względu na ograniczony dostęp do elementu i trudny demontaż (za zdjęciu pracownik na drabinie). Naprawę wykonano w okresie zimy – marzec , przy niskich temperaturach. Obszar pracy zabezpieczono folią tworząc namiot grzany dmuchawą elektryczną. Przygotowano zespół dwóch półpanewek na wymiar nominalny  bazowany na zdrowych elementach czopa. Czop odtłuszczono preparatem Fast Cleaner F-7, schropowacono. Aplikowano z naddatkiem materiał Chester Metal Super. Aplikację  zamknięto półpanewkami, które ściśnięto śrubami. Półpanewki separowano od materiału kompozytowego produktem Chester Release Agent. Nadmiar kompozytu przedostał się na zewnątrz panewek poprzez otwory wypływowe. Po utwardzeniu kompozytu, półpanewki zdjęto, wypływki kompozytu zeszlifowano. Dodatkowo materiał kompozytowy został wygrzany - wykonano tzw. stabilizację cieplną nagrzewnicą. Dotwardzając cieplnie kompozyt (w warunkach niskiej temperatury otoczenia) uzyskano maksymalną możliwość jego wytrzymałości. Zamontowano łożysko przekazując do ruchu, przywracając jego sprawność.

Uszkodzony czop